Niniejszy dokument zawiera zasady przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej  https://katebednarska.pl/

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:  Katarzyna Bednarska prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą KATE CO:CONSULTING KATARZYNA BEDNARSKA, adres: ul. Torfowa 21, 98-220 Zduńska Wola, NIP: 8291684093, REGON: 364391613, zwana dalej ADMINISTRATOREM.
 2. Jak możesz skontaktować się z Administratorem?
  e-mailem na adres: hello@katebednarska.pl
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych mi danych osobowych zapewniam Cię o podjęciu wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony, które są wymagane przepisami o ochronie danych osobowych, a które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 4. RODO (czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO), na zasadach szczegółowo opisanych w art. 15-21 RODO, przyznaje Ci niżej wymienione prawa  związane z ochroną i przetwarzaniem Twoich danych osobowych:prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wyrażenia i odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymienione prawa nie mają charakteru bezwzględnego- w niektórych sytuacjach możliwa będzie (zgodnie z prawem) odmowa ich spełnienia  (art. 15-21 RODO).

Jednocześnie informuję, że szanuję Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych i dołożę wszelkich starań aby ułatwiać Ci ich realizację.

5. W jakim celu przetwarzam Twoje dane osobowe i jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Twoja dane osobowe przetwarzam:

 • aby móc odpowiedzieć na Twoją wiadomość , skonsultować lub rozwiązać przedstawioną przez Ciebie sprawę (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu ze mną),
 • w celu marketingowym  – promocji towarów  i usług Administratora (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest przesyłanie informacji handlowych na co wyraziłaś/-eś zgodę),
 • przedstawienia oferty i podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy oraz zawarcia i wykonania umowy (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do jej zawarcia).
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
 • w celu wypełnienia obowiązków związanych z RODO m.in.  poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji (podstawą prawną  przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes).

Zawsze możesz zwrócić się do Administratora (wysyłając maila na:hello@katebednarska.pl) o udostępnienia informacji o tym, jakie mam dane dotyczące Twojej osoby i  w jakich celach je przetwarzam. 

6. Czy podanie Twoich danych osobowych jest obligatoryjne?

Jest dobrowolne, ale bez tego nie będę mogła m.in. odpowiedzieć na Twoją wiadomość, skonsultować lub  rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy, przedstawić ani realizować celów marketingowych, przedstawić oferty i podjąć czynności mających na celu zawarcie umowy.

7. Komu i w jakim celu powierzam przetwarzanie Twoich danych osobowych?

 • podmiotom  zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) home.pl S.A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP 852-21-03-252 – w celu kontaktu zwrotnego podczas korzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej.
 •  dostawcom narzędzi służących do analityki działania strony: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług analizy i przechowywania danych.
 • podmiotom przetwarzającym dane w ramach mailingu: UAB „MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa w celu wysyłki newslettera do subskrybentów.
 • podmiotom księgowym DGC BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. INOWROCŁAWSKA 14/8, 91-033 ŁÓDŹ, NIP: 9471976277

Korzystanie z linków do stron zewnętrznych wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów stron docelowych, m.in. serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Stosują one odrębne polityki prywatności, z którymi polecam się zapoznać.

Zarówno ja jako Administrator, jak i podmioty, którym powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych jesteśmy zobowiązani  stosować odpowiednie środki, mające zapewnić ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

8. Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności podlega okresowej aktualizacji, a więc zaleca się, abyś zapoznawał/-a się z nią każdorazowo podczas korzystania z https://katebednarska.pl/ lub przesyłania danych osobowych firmie KATE CO:CONSULTING KATARZYNA BEDNARSKA.

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. W razie wątpliwości co któregokolwiek z postanowień niniejszej Polityki prywatności, jestem do Twojej dyspozycji – wyślij maila na: hello@katebednarska.pl